top of page

Published papers:

2018

 1. Guangmin Zhou#, Kai Liu#, Yanchen Fan#, Mengqi Yuan, Bofei Liu, Wei Liu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Wei Chen, Jeffrey Lopez, Denys Zhuo, Jie Zhao, Yuchi Tsao, Xuanyi Huang, Qianfan Zhang, Yi Cui*. An aqueous inorganic polymer binder for high performance lithium–sulfur batteries with flame-retardant properties [J]. ACS Central Science, 2018, 4(2): 260–267.

 2. Xiaoyun Yu#, Guangmin Zhou#, Yi Cui*. Mitigation of shuttle effect in Li–S battery using a self-assembled ultrathin molybdenum disulfide interlayer [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 11(3): 3080–3086.

 3. Jie Zhao, Jie Sun, Allen Pei, Guangmin Zhou, Kai Yan, Yayuan Liu, Dingchang Lin, Yi Cui*. A general prelithiation approach for group IV elements and corresponding oxides [J]. Energy Storage Materials, 2018, 10: 275–281.

 4. Rufan Zhang, Chong Liu, Guangmin Zhou, Jie Sun, Nian Liu, Po-Chun Hsu, Haotian Wang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Tong Wu, Wenting Zhao, Yi Cui*. Morphology and property investigation of primary particulate matter particles from different sources [J]. Nano Research, 2018, 11(6): 3182–3192.

 5. Rufan Zhang, Bofei Liu, Ankun Yang, Yangying Zhu, Chong Liu, Guangmin Zhou, Jie Sun, Po-Chun Hsu, Wenting Zhao, Dingchang Lin,Yayuan Liu, Allen Pei, Jin Xie, Wei Chen, Jinwei Xu, Yang Jin, Tong Wu, Xuanyi Huang, Yi Cui*. In situ investigation on the nanoscale capture and evolution of aerosols on nanofibers [J]. Nano letters, 2018, 18(2): 1130–1138.

 6. Jinsong Zhang, Ankun Yang, Xi Wu, Jorik van de Groep, Peizhe Tang, Shaorui Li, Bofei Liu, Feifei Shi, Jiayu Wan, Qitong Li, Yongming Sun, Zhiyi Lu, Xueli Zheng, Guangmin Zhou, Chun-Lan Wu, Shou-Cheng Zhang, Mark L Brongersma, Jia Li, Yi Cui*. Reversible and selective ion intercalation through the top surface of few-layer MoS2 [J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 1–9.

 7. Chen Zhang, Wei Lv*, Guangmin Zhou, Zhijia Huang, Yunbo Zhang, Ruiyang Lyu, Haoliang Wu, Qinbai Yun, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Vertically aligned lithiophilic CuO nanosheets on a Cu collector to stabilize lithium deposition for lithium metal batteries [J]. Advanced Energy Materials, 2018, 8(21): 1703404.

 8. Huadong Yuan, Wenkui Zhang, Jian-Guo Wang, Guangmin Zhou, Zhenzhan Zhuang, Jianmin Luo, Hui Huang, Yongping Gan, Chu Liang, Yang Xia, Jun Zhang, Xinyong Tao*. Facilitation of sulfur evolution reaction by pyridinic nitrogen doped carbon nanoflakes for highly-stable lithium-sulfur batteries [J]. Energy Storage Materials, 2018, 10: 1–9.

 9. Yan Xu, Wanfei Li, Guangmin Zhou, Zhenghui Pan, Yuegang Zhang*. A non-nucleophilic mono-Mg2+ electrolyte for rechargeable Mg/S battery [J]. Energy Storage Materials, 2018, 14: 253–257.

 10. David Sichen Wu, Feifei Shi, Guangmin Zhou, Chenxi Zu, Chong Liu, Kai Liu, Yayuan Liu, Jiangyan Wang, Yucan Peng, Yi Cui*. Quantitative investigation of polysulfide adsorption capability of candidate materials for Li-S batteries [J]. Energy Storage Materials, 2018, 13: 241–246.

 11. Huifa Shi, Shuzhang Niu, Wei Lv*, Guangmin Zhou, Chen Zhang, Zhenhua Sun, Feng Li, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang. Easy fabrication of flexible and multilayer nanocarbon-based cathodes with a high unreal sulfur loading by electrostatic spraying for lithium-sulfur batteries [J]. Carbon, 2018, 138: 18–25.

 12. Yucan Peng, Jun Chen, Alex Y. Song, Peter B. Catrysse, Po-Chun Hsu, Lili Cai, Bofei Liu, Yangying Zhu, Guangmin Zhou, David S. Wu, Hye Ryoung Lee, Shanhui Fan, Yi Cui*. Nanoporous polyethylene microfibres for large-scale radiative cooling fabric [J]. Nature Sustainability, 2018, 1(2): 105–112.

 13. Zheng-Ze Pan, Wei Lv, Yan-Bing He, Yan Zhao, Guangmin Zhou, Liubing Dong, Shuzhang Niu, Chen Zhang, Ruiyang Lyu, Cong Wang, Huifa Shi, Wenjie Zhang, Feiyu Kang, Hirotomo Nishihara*, Quan-Hong Yang*. A Nacre-Like Carbon Nanotube Sheet for High Performance Li-Polysulfide Batteries with High Sulfur Loading [J]. Advanced Science, 2018, 5(6): 1800384.

 14. Kai Liu, Chong Liu, Po-Chun Hsu, Jinwei Xu, Biao Kong, Tong Wu, Rufan Zhang, Guangmin Zhou, William Huang, Jie Sun, Yi Cui*. Core–shell nanofibrous materials with high particulate matter removal efficiencies and thermally triggered flame retardant properties [J]. ACS Central Science, 2018, 4(7): 894–898.

 15. Donghai Liu, Chen Zhang, Guangmin Zhou, Wei Lv*, Guowei Ling, Linjie Zhi*, Quan-Hong Yang*. Catalytic effects in lithium–sulfur batteries: promoted sulfur transformation and reduced shuttle effect [J]. Advanced Science, 2018, 5(1): 1700270.

Fund Source:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page