top of page

发表论文:

发表论文:

1. Zhiyang Zheng#, Xiongwei Zhong#, Qi Zhang#, Mengtian Zhang, Lixin Dai, Xiao Xiao, Jiahe Xu, Miaolun Jiao, Boran Wang, Hong Li, Yeyang Jia, Rui Mao, Guangmin Zhou*, An extended substrate screening strategy enabling a low lattice mismatch for highly reversible zinc anodes, Nature Communications, 2024, 15, 753.

NC-Zhiyang.png

2. Jun Ma, Junxiong Wang*, Kai Jia, Zheng Liang, Guanjun Ji, Haocheng Ji, Yanfei Zhu, Wen Chen, Hui-Ming Cheng*, Guangmin Zhou*, Subtractive transformation of cathode materials in spent Li-ion batteries to a low-cobalt 5 V-class cathode material, Nature Communications, 2024, 15, 1046.

NC-Majun.png

3. Chuang Li#, Mengtian Zhang#, Peixuan Li#, Hong-Rui Ren#, Xian Wu a, Zhihong Piao, Xiao Xiao, Mingxin Zhang, Xiangyu Liang, Xinru Wu, Biao Chen, Hong Li, Zhiyuan Han, Ji Liu, Ling Qiu, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Self-assembly of ultrathin, ultra-strong layered membranes by protic solvent penetration, Journal of the American Chemical Society, 2024, 146, 5, 3553–3563.

JACS-Lichuang.png

4. Chengshuai Chang#, Mengtian Zhang#, Zhoujie Lao#, Xiao Xiao, Gongxun Lu, Haotian Qu, Xian Wu, Hongyan Fu, and Guangmin Zhou*, Achieving Stable Lithium Anodes through Leveraging Inevitable Stress Variations via Adaptive Piezoelectric Effect, Advanced Materials, 2024, 202313525.

5. Lu Nie#, Runhua Gao#, Mengtian Zhang#, Yanfei Zhu, Xinru Wu, Zhoujie Lao, and Guangmin Zhou*, Integration of porous high-loading electrode and gel polymer electrolyte for high-performance quasi-solid-state battery, Advanced Energy Materials, 2024, 14, 2302476.

聂-AEM-TOC.png

2024

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page